Екологично чисти зеленчуци

Споделена градинка - Герман и Споделена градинка - Изток отглеждат продукцията си без употреба на пестициди.

"Не се страхувайте, а се вдъхновявайте! Това е нещо, което ни води :)"

Когато растенията бъдат отглеждани в природо-ориентирано общество, то обгрижва и създава среда за добро отношение и между хора. Когато има желанието за неформална комуникация се комбинира с поддържането на общност, градските оазиси за творчество и експериментално градинарство са забавление.

Здравословна храна
Здравословна храна
Споделена зеленчукова градина
Споделена зеленчукова градина
Чисти зеленчуци
Еко-отговорна общност
Пиперки
Облагородяване
Ягоди
Биодинамично земеделие
Домати
Зеленчукова градина
Чушки
Пермакултура
Чисти зеленчуци
Сортови семена
Чисти зеленчуци
Доброволчество

Социално включване

В градинките няма значение от социален статут, етническа принадлежност, години. Всички сме равни и всеки допринася с нещо.

Природо-отговорни

Взаимодействието между различните растения е като отношенията между хората - нужно е да се познават за да се разбират. Перма-културните практики допринасят не само за кръговата икономика, но и за възпитаване на трудови и природосъобразни навици.

Чиста, споделена храна

Споделена градинка Герман и Споделена градинка - Изток отглеждат продукцията си без употреба на пестициди. Обменят се знания, сортови семена, вкусни рецепти.

  1. Семената се събират от Зеленият отбор на България и се съхраняват.
  2. В цивилизования свят градското градинарство е широко разпространено и се среща около паметници, в паркове и междублокови пространства.
  3. Доброволния труд със земя, възпитава градивни качества, съхранява традиции, укрепва физическото и психическото здраве.

Инициативи практикуващи градско градинарство

Градина заДружба Храна, не война - София Градско градинарство - София
Условия за ползване и Защита на данните